KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

I.   Aydınlatmanın Amacı ve Veri Sorumlusu
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nin(Aydınlatma Metni)amacı, AZRA  Turizm A.Ş. tarafından elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un(Kanun veya KVKK)10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.
Kullanıcıların excursionholiday.com sitesi kullanımı ile ilgili olarak EXcursion Holiday  tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin excursionholiday.com web sitesine girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde aydınlatmaktır.

Excursion Holiday olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. Bu amacı gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

excursionholiday.com, otel ve tur satışı alanlarında hizmet sunan bir turizm platformu olarak müşterilerine hizmet vermektedir. Bu faaliyetler kapsamında kişisel verileriniz işbu Aydınlatma metninde belirtildiği şekilde Excursion Holdiay tarafından işlenmektedir. Bu bağlamda işlediğimiz kişisel verileriniz Excursion Holiday  aracılığı ile gerçekleştirdiğiniz işlemlere göre farklılık gösterebilir. İşbu aydınlatma metni süreçlere göre hazırlanmış ve bu web sitesi üzerinde gerçekleştirilebilen tüm işleme faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmanızı amaçlamaktadır.

Excursion Holiday , işbu Aydınlatma hükümlerini işlediği kişisel veriler ile amaçların değişmesine bağlı olarak her zaman güncelleyebilir ve değiştirebilir. Güncelleme ve değişiklikler web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

II.   Tanımlar
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;
İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi;
Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;
ifade eder.
Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Excursion Holiday veri sorumlusudur.

III.   SÜREÇLERE GÖRE İŞLENEN VERİLERİNİZ

A. WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMA
Web sitemizi ziyaret ediyorsanız veya kullanıyorsanız işlenen Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri excursionholiday.com web sitesini kullanımınız sebebiyle tarafınıza ait bazı kişisel verileri elde ederiz.
Bu kapsamda; Web Sitesi Trafik Bilgileriniz, İşlem Güvenliği (Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi gibi)

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
KVKK 5/2a’da belirtilen Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'daki Yer Sağlayıcının Sorumluluğu’na (Madde 4’e) istinaden işlenmektedir.

Bunların yanında çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgilendirmeye Çerezlerle İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni’nden (Çerez Aydınlatması) erişebilirsiniz.

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla
KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.
Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; üçüncü parti çerez sağlayıcılara, çerezler vasıtası ile işlenen web sitesindeki hareketleriniz, seçimleriniz ve tercihlerinize ilişkin bazı bilgiler aktarılabilir. Ayrıntılı bilgi için Çerez Aydınlatması’nı inceleyebilirsiniz.

B. ÜYELİK SÜREÇLERİ
Üye Oluyorsanız
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Excursion Holiday ’un bazı hizmetlerinden faydalanabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak istemeniz halinde kişisel verileriniz işlenir. Bu bağlamda üyelik sırasında ve daha sonra yaptığınız işlemler sırasında işlenen;
Kimlik (Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Cinsiyet),Adres(Adres),İletişim(E-Posta Adresi, Telefon Numarası),Müşteri İşlem(Üyelik Tarihi, Aldığı Hizmetler, Favoriler),İşlem Güvenliği(Şifre / Parola),Hukuki İşlem(Üyelik sözleşmesi onaylama bilgisi, işlem loğları, işlem zamanı) kişisel verileriniz;

Bilgi güvenliği, Hizmet satış, operasyon, müşteri ilişkileri yönetimi, sözleşme ve saklama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Üyelik Sözleşmesine istinaden işlenip üyelik süresince saklanır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.
Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz, güvenli şekilde barındırılması ve yedeklenmesi amacıyla veri saklama tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

C. ALIŞVERİŞ SÜREÇLERİ
excursionholiday.com'da otel ve tur rezervasyonları ve satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bazı durumlarda tur şirketlerinin planlama yapabilmesi amacıyla web sitesi üzerinden satış yapılmamakta, çağrı merkezi ile iletişime geçmeniz beklenmektedir.
Otel Süreçleri
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Otel Rezervasyonu Arıyorsanız; aramanıza ilişkin Müşteri İşlem (Otel, şehir bölge, giriş ve çıkış tarihleri, konaklayacak kişi sayısı ve filtreleme kısmında belirlediğiniz özellik bilgileri) kişisel verileriniz;

Mal/Hizmet satış ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
Sizinle akdedilecek olan Otel Rezervasyon Sözleşmesine istinaden işlenmektedir.

Otel Rezervasyonu Satın Alıyorsanız; alım işleminize ilişkin Kimlik (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet), İletişim (Adresi, E-Posta Adresi, Telefon Numarası), Müşteri İşlem (Rezervasyon Bilgileri, Bölge, Kişi Sayısı, Ulaşım Talebi, Konaklanacak Otel / Tesis, Giriş Tarihi, Çıkış Tarihi, Şehir, vd.) kişisel verileriniz;

Mal/Hizmet satış ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
Sizinle akdedilecek olan Otel Rezervasyon Sözleşmesine istinaden işlenmekte ve konaklamak istediğiniz otel/konaklama tesisi ile paylaşılmaktadır.
Ayrıca yurt dışında bulunan bir konaklama tesisinden hizmet almak istemeniz halinde, aynı amaçlarla işlenen kişisel verileriniz, KVKK Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması şartına istinaden;
Verdiğiniz açık rızaya istinaden yurt dışında bulunan otel/konaklama tesisi ile paylaşılmaktadır.

Mesafeli Sözleşmeniz ve Ön Bilgilendirme Formuna İlişkin; Kimlik (Ad, Soyadıı), İletişim (Adres, E-Posta Adresi, Telefon), Müşteri İşlem (Rezervasyon Zamanı, Rezervasyon Bilgileri, Tutar), kişisel verileriniz ise;

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması sebebiyle
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ndaki Kalıcı Veri Saklayıcısı ile Bildirim Yükümlülüğü'ne (Madde 6) istinaden işlenmekte ve tarafınıza iletilmektedir

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.
Aydınlatma yükümlülüğü olmayan yasal yükümlülüklerimizin dışında; rezervasyonunuza ilişkin kişisel verileriniz, rezervasyon bilgilerinin bildirilmesi ve konaklamanızı gerçekleştirebilmeniz amacıyla konaklama tesisine aktarılır. Konaklama tesisinin yurt dışında olması halinde belirtilen kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden yurt dışındaki konaklama tesisine aktarılır.
Konaklama sürecinde otele/konaklama tesisine verdiğiniz kişisel verilerinizin işlenmesinden ilgili Otel/Konaklama Tesisi veri sorumlusu sıfatı ile sorumludur.

Tur Süreçleri
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Tur Arıyorsanız; aramanıza ilişkin Müşteri İşlem (Tur niteliği, Gitmek istediğiniz dönem, katılacak kişi sayısı ve filtreleme kısmında belirlediğiniz özellik bilgileri) kişisel verileriniz;

Mal/Hizmet satış ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle Sizinle akdedilecek olan Tur Rezervasyon Sözleşmesine istinaden işlenmektedir.

Tur Satın Alıyorsanız; alım işleminize ilişkin Kimlik (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet), İletişim (Adresi, E-Posta Adresi, Telefon Numarası), Müşteri İşlem (Tur Bilgileri, Bölge, Ziyaretçi Sayısı, Tur Adı, Gitmek İstenen Dönem, Tur Niteliği, vd.) kişisel verileriniz;

Mal/Hizmet satış ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle Sizinle akdedilecek olan Tur Rezervasyon Sözleşmesine istinaden işlenmekte ve ilgili tur firması ile paylaşılmaktadır.
Ayrıca yurt dışında bulunan bir tur firmasından hizmet almak istemeniz halinde, aynı amaçlarla işlenen kişisel verileriniz, KVKK Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması şartına istinaden; Verdiğiniz açık rızaya istinaden yurt dışında bulunan tur firması ile paylaşılmaktadır.

Mesafeli Sözleşmeniz ve Ön Bilgilendirme Formuna İlişkin; Kimlik (Ad, Soyadı), İletişim (Adres, E-Posta Adresi, Telefon), Müşteri İşlem (Rezervasyon Zamanı, Tur Bilgileri, Tutar), kişisel verileriniz ise;

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması sebebiyle Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ndeki Kalıcı Veri Saklayıcısı İle Bildirim Yükümlülüğü‘ne (Madde 6) istinaden işlenmekte ve tarafınıza iletilmektedir

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.
Aydınlatma yükümlülüğü olmayan yasal yükümlülüklerimizin dışında; tur rezervasyonuna ilişkin kişisel verileriniz, bilgilerin bildirilmesi ve hizmetten faydalanabilmeniz amacıyla tur firmasına aktarılır. Tur firmasının yurt dışında olması halinde belirtilen kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden yurt dışındaki tur firmasına aktarılır
Tur sürecinde ilgili firma ile tur sırasında konakladığınız tesislere verdiğiniz kişisel verilerinizin işlenmesinden ilgili tur firması ile otel/konaklama tesisi veri sorumlusu sıfatı ile sorumludur.
Ödeme ve Faturalandırma Süreçleri
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
excursionholiday.com web sitesi üzerinde kredi kartınızla yapacağınız tüm işlemleriniz GeotrustRapidSSL sertifikasıyla güvence altına alınmıştır. Kart bilgileriniz 2048 bit koruma ile şifrelenerek iletilmektedir.
Kredi Kartı ile Ödeme: Excursion Holiday üzerinde gerçekleştirdiğiniz ödeme işlemi için girdiğiniz kredi kartı bilgilerinizi içeren Kimlik (Ad, Soyadıı), Finans (Kredi Kart Numarası, Kredi Kartı Son Kullanım Tarihi, Kredi Kartı Güvenlik Numarası, Ödeme Şekli), Müşteri İşlem (Ücret, İşlem Açıklaması, İşlem Zamanı, İşlem Numarası, Onay Numarası) kişisel verileriniz;

Mal/Hizmet satış ile finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amacıyla
KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
Sizinle akdedilen Hizmet Satış Sözleşmesine istinaden işlenmekte, akabinde ilgili ödeme kuruluşu ve banka ile paylaşılmaktadır.

Havale/EFT ile Ödeme: Ödemenizi havale/EFT yoluyla gerçekleştiriyorsanız, Kimlik (Ad, Soyadı), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Açıklama Notu), Finans (İşlem Tutarı, Gönderim Tarihi, Banka Adı), Müşteri İşlem (Rezervasyon Numarası ) kişisel verileriniz;

Mal/Hizmet satış ile finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amacıyla
KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
Sizinle akdedilen Hizmet Satış Sözleşmesine istinaden işlenmekte ve ilgili bankalarla paylaşılmaktadır.

Fatura Düzenlenmesi: Satın aldığınız ürün veya hizmetler sebebiyle tarafınıza fatura düzenlenmektedir. Bu kapsamda faturaya ilişkin; Kimlik (Ad, Soyadı ve T.C. Kimlik No), İletişim (Adres) Finans (Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No) Müşteri İşlem (Satılan Ürün / Hizmet, Tutar, Fatura No, vd.) kişisel verileriniz;

Mal/Hizmet satış ile finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amacıyla
KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
Vergi Usul Kanunu (kanun No: 213)'ndaki Fatura ve İrsaliye Düzenleme Zorunluluğu'na (Md. 230/1 5. bent ve Md.232/1) istinaden işlenmekte,
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla
KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No:433)'ndaki E-arşiv Fatura Düzenleme Zorunluluğu'na (Madde 3/b) istinaden E-fatura entegratör firma ve GİB ile paylaşılmaktadır.,

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.
Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kredi kartı bilgileriniz ile ödemeye ilişkin kişisel verileriniz ödemenin alınabilmesi amacıyla ödeme hizmet sağlayıcı tedarikçilerimiz ve bankaya aktarılmaktadır.
Ödemenizi havale/EFT yoluyla gerçekleştiriyorsanız, ödemeniz ile ilgili bilgiler, ödemenin alınabilmesi amacıyla zorunlu olarak banka ile paylaşılmaktadır.
Fatura bilgileriniz mevzuat gereği yetkili kurumlara bilgi verilmesi gerektiğinden entegratör firma aracılığı ile T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılmaktadır.

İşlem ve Elektronik Ticaret Kayıtlarını Saklama Süreçleri
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
excursionholiday.com web sitesi üzerinde gerçekleştirdiğiniz işlemlerin log (iz) kayıtları, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve saklama amaçlarıyla KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.
excursionholiday.com web sitesi üzerinde gerçekleştirdiğiniz elektronik ticaret işlemine ilişkin işbu aydınlatma metninde açıklanan kişisel verileriniz;

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması sebebiyle
Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcılar İle Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklanma Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden saklanmaktadır.

excursionholiday.com üzerinden satın aldığınız hizmetler ile imzaladığınız sözleşmelere ilişkin kayıtlar, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve KVKK Md.5/2e'deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.
Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz, güvenli şekilde barındırılması ve yedeklenmesi amacıyla veri saklama tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

D. İLETİŞİM VE PAZARLAMA SÜREÇLERİ
Çağrı Merkezi
excursionholiday.com çağrı merkezi ile iletişime geçmeniz halinde işlenen ad, soyadı, telefon numarası ve ses kaydı bilgileriniz; iletişim faaliyetlerinin, satış sonrası destek süreçlerinin, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep / şikayetlerin takibi amaçlarıyla, KVKK’nın 5. maddesinde öngörülen, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.

Whatsapp İletişimi
excursionholiday.com ile Whatsapp üzerinden iletişime geçmek isterseniz kimlik ve iletişim bilgileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenir. Whatsapp verilerinin yurt dışında bulunması sebebiyle kişisel verileriniz yalnızca KVKK Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda işlenir ve Whatsapp LLC’ye aktarılır.

Pazarlama Süreçleri
Excursion Holiday'dan ticari elektronik ileti almak, kampanya ve promosyonlar hakkında bilgi almak, size özel fırsatlardan haberdar olmak istemeniz halinde kimlik, e-posta adresi, telefon numarası, iletişim kanalı ve iletişim izni bilgileriniz; reklam/kampanya süreçlerinin, iletişim faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, pazarlama analiz çalışmalarının ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK Md5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenmektedir. Bu kapsamda verdiğiniz açık rıza, 6563 sayılı Kanun kapsamında ticari elektronik ileti alımına ilişkin bir onayı içerir. Verdiğiniz açık rızayı her zaman geri alabilirsiniz.
İletişim onayı vermeniz takdirde bu onaya ilişkin kimlik, iletişim ve onay bilgileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Md.7’ye istinaden İYS aracılığıyla Ticaret Bakanlığına bildirilmektedir.
Daha önce verdiğiniz iletişim onaylarını iys.org.tr adresinden veya excursionholiday.com üyesiyseniz profilinizden yönetebilirsiniz.

V.   Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız
İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.
Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.
VI.   Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi
Başvurunuzu

Kemerağzı mah. Yaşar Sobutay Blv. No: 20, İç Kapı No: 21 Aksu/ANTALYA veya sistemlerimizde size ait görünen e-posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

Adınızın, soyadıınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuz otuz gün içinde sonuçlandırılarak (i) Kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir veya (ii) Gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.